Om Nordjyske Jernbaner

Nordjyske Jernbaner A/S har hovedkontor på Skydebanevej 1B i Hjørring og beskæftiger i alt 61 medarbejdere.

Nordjyske Jernbaner A/S blev stiftet den 1. januar 2001 og er en sammenlægning af Skagensbanen A/S og Hjørring Privatbaner A/S. Virksomheden er 89% ejet af Nordjyllands Trafikselskab.

Siden fusionen mellem de to baner er der sket en gennemgribende modernisering og rationalisering af hele virksomheden. I alt er der inden for denne periode investeret 260 mio kr. i nye skinner, tekniske anlæg og togmateriel. Den 9. januar 2005 blev de nye Desiro togsæt indsat på strækningen Skagen-Frederikshavn, og den 2.april 2005 fik strækningen Hirtshals-Hjørring også indsat de nye Desiro togsæt.

Den 6. august 2017 overtog region Nordjylland trafikkøberansvaret fra Staten, hvilket betød at Nordjyske Jernbaner overtog den regionale togdrift fra Skørping og op fra DSB. Ved overtagelsen blev der indsat 13 nye Lint togsæt, som kører på strækningen Skagen - Skørping og Hirtshals - Hjørring